آرایشگاهیان محترم، حتما باید زیرنظر اتحادیه آرایشگران باشید

از گذاشتن عکس های نامرتبط و خلاف شئونات اسلامی خودداری کنید.