چقدر با احساساتمون آشنا هستیم ؟

چقدر با احساساتمون آشنا هستیم ؟؟ تا چند وقت پیش فقط با چند تا از احساساتم آشنا بودم . با نحوه برخورد باهاشون ، بودن یا نبودنشون یا مهار کردن و نکردنشون آشنا نبودم . اینکه احساسات فرمانده وجودم هستند برام باور نکردنی بود . وقتی بیشتر به احساسات و رفتارم توجه کردم دیدم خیلی…

آیا احساس رضایت داریم؟

آیا احساس رضایت داریم؟؟؟ گاه و بی گاه از بزرگترها می شنوم که گذشته ها چقدر راحت تر و شادتر بودن ، چقدر رفت و آمد و روابط گرمی داشتن… کمی دقیق شدم ، احساس سر گشتگی و ناخوشنودی رو در بیشتر جمع های خانوادگی و دوستانم مشاهده کردم. امکانات و آگاهی که از گذشته…

چگونه افکار منفی را دور بریزیم

چنانچه برای افکار منفی موقع تولدشان چاره نکنیم به شدت تکرار می شوند و با سرعت رشد می کنند و تکرار می شوند و بی تردید شادابی و و موفقیت مان را تحت تاثیر قرار میدهند . شکر و قدر شناسی از داشته هامون یک ترمز برای افکار  منفیه چون افکار منفی از توجه به…

کسی باید به او می آموخت

به جشن تولدی رفتم. اما آنچه را به من گفتی به یاد داشتم. گفتی اصلا الکل ننوشم و من نوشیدنی غیرالکلی نوشیدم. به خودم افتخار می کردم. همانطور که گفته بودی که الکل ننوشیده باشم تا رانندگی کنم. اگرچه بعضی از دوستانم ترغیبم کرده بودند، می دانستم انتخاب درستی کرده ام و پند تو درست…

1 4 5 6