چگونگی کسب مجوز آموزشگاه

نحوه دریافت جواز تاسیس آموزشگاه

۱) مرحله اول – مراجعه به یکی از مراکزآموزشی سازمان فنی وحرفه ای

۲) مرحله دوم – مدرک عدم سوءپیشینه کیفری

۳) مرحله سوم – مدرک عدم اعتیاد به مواد مخدر

۴) مرحله چهارم – بازدید ازمحل ارایشگاه وتاییده اداره اماکن

۵) مرحله پنجم – حداقل متراژ استقرار آموزشگاه از ۷۰تا ۲۰۰متر متغیر وارزیابی بازرسین سازمان

ثبت نظر

3 × 2 =