مدارک جهت اخذ پروانه آرایشگاه زنانه

مدارک لازم جهت اخذ پروانه ی کسب آرایشگاه زنانه

تمامی موارد برابر اصل باید در دفترخانه انجام پذیرد از تمامی مدارکی که کنار آنها * قید شده باید کپی برابر اصل تهیه گردد .

مهم : چنانچه دارای شریک میباشید اخذ رضایت  محضری شریک الزامی است

کپی شناسنامه و کارت ملی شریک محضری برابر اصل الزامی است.

  1. * فتوکپی سند مالکیت از تمامی صفحات برابر اصل (مالک یا مستاجر فرقی نمیکند باید داشته باشند)
  2. *فتوکپی پایان کار تجاری یا ادلری برابر اصل
  3. *اجاره نامه بنگاهی (اجاره نامه باید با کد رهگیری باشد) برابر با اصل (شغل آرایشگری و طبقه قید شود . اجاره نامه به نام متقاضی دارای تاریخ اعتبار و مطابق با پلاک ثبتی سند تنظیم شود)
  4. *فتوکپی دیپلم آرایش و پیرایش از وزارت کار وفنی حرفه ای (هر رسته ای مدرک فنی و حرفه ای مرتبط)
  5. * فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات و فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) برابر اصل .
  6. *رضایت محضری همسر (در صورت مجرد بودن رضایت محضری پدر و یا در صورت مطلقه بودن فوتوکپی تمام صفحات طلاق نامه و یا فتوکپی گواهی فوت پدر یا همسو)
  7. فوتوکپی آخرین مدرک تحصیلی
  8. ۱۰ قطعه ۴*۳
  9. کپی فیش تلفن آرایشگاه ( و ارایه  تاییدیه کد پستی)

مشخصات مکان آرایشگاه جهت اخذ مجوز

حداقل متراژ جهت  آرایشگری ۱۲ متر مربع

حداقل متراژ آرایش دایم ۳۰ متر مربع

حداقل متراژجهت آرایشگری و اپیلاسون ۱۸ متر مربع

حداقل سن برای اخذ پروانه ۱۸ سال تمام می باشد

کد پستی صحیح آرایشگاه الزامی است

تمامی مدارک خواسته شده کپی برابر اصل باشد.

ساعات پاسخگویی جهت تشکیل پرونده

یکشنبه – سه شنبه – چهارشنبه

از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ مراجعه نمایید

ثبت نظر

15 − 8 =