برای زیبا بودن باید چکار کرد؟ – قسمت سیزدهم

برای زیبا بودن باید چکار کرد؟ – قسمت سیزدهم

خورشید داشت طلوع میکرد ، سارا خوابش نمیبرد و قبل از طلوع بیدار شده بود .

حرفهای دیشب توی رستوران رو با خودش مرور میکرد .

تصمیم گرفت بره توی سایت گیسونت ، پس گوشیش رو برداشت و رفت توی گوگل زد
“گیسونت”
داشت فکر میکر حالا که خوابم نمیبره چرا اجازه بدم وقت گرانبهام  با گفتگوی ذهنی
بگذره ؟!

رفت سراغ قسمت پایین صفحه اول گیسونت که تیتر نوشته بود : چه طور و از کجا دلسوزی، مهربانی و دیگر ارزشهای اخلاقی مهم را یاد گرفته یا میگیریم ؟

هرکس یه مقدار از خانواده ، مدرسه ، محیط کار ، همسر و خانواده اش هوش اخلاقی کسب میکند اما چون به صورت آموزش نیست، با آزمون و خطا یا مهربون و مردم دار میشیم یا
نا مهربون و مردم گریز .

وقتی میتونیم درست رو از نادرست تشخیص بدیم و بر اساس این شناخت اعتقادات محکم اخلاقی پیدا کنیم که بر اساس این باور  و اعتقاد ، عملکرد داشته باشیم یعنی هوش اخلاقی داریم
و کارهامون درست و محترمانه است .

سارا غرق در مطالعه بود و اصلاً متوجه گذر زمان نشده بود .

آذر بیدار شده بود  و داشت صبحانه آماده میکرد . به اتاق سارا رفت و با یک ضربه کوچک به در ، وارد اتاق شد .

از اینکه سارا رو گوشی به دست و بیدار دید تعجب کرد !

آذر پرسید : چرا بیداری دختر خوشگل ؟

سارا تکونی خورد و سلام داد و گفت : آره ، خوابم نمیبرد رفتم تو گیسونت ، امروز هم چیزهای خوبی داره …

ثبت نظر

نوزده + 19 =